KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu kullanım sözleşmesi, ONGUNLUK BİLİŞİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile www.ongunluk.com sitesine üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmede yer alan;
2.1.Ongunluk; Barbaros Mahallesi Bayrak Sk. No:1/3 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ongunluk Bilişim Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini ifade eder.
2.2.Kullanıcı; siteye üye olan ve Ongunluk tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.
2.3.Site; www.ongunluk.com alan adından oluşan internet sitesini ifade eder.
2.4.Brktcoin; Sitede Al-Sat yapmak üzere kullanılan kripto para birimini ifade eder.

3.AMAÇ
İş bu sözleşme, site tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği brktcoin yani kripto para ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ile kullanıcının karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

4.GENEL HÜKÜMLER
4.1.Site üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkça beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.
4.2.İş bu sözleşme ile üyelik için kullanıcılardan hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir.
4.3.Site üzerinden belirtilen hesap numarası dışında yapılan ödemeler geçerli sayılmayacak olup, site üzerinden Ongunluk'un belirtmiş olduğu hesap numarası ve ödeme şekilleri dışında yapılacak tüm ödemelerden Ongunluk sorumlu olmayacaktır.
4.4.1.Site 26.04.2017 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, oyun oynayarak para kazanma imkanı sunduktan sonra Türkiye’nin ilk kripto para birimleri arasına girmek için adım atmış ve ön satışlarını tamamlamak adına üye kayıtlarını toplamış ve toplamaya da devam etmektedir.
4.4.2.Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda, satın alınan brktcoin dahilinde ongunluk.com isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder.
4.4.3.Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil, davranış, yorum, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü eylemin hukuki, cezai ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. Ongunluk bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez.
4.4.4.Kullanıcı, site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. Site üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir. Üyelik bilgilerinin güvenliği ile tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden site sorumlu tutulamaz.
4.5.1.Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Ongunluk, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Ongunluk sorumlu olmayacaktır.
4.5.2.Üyeye ait bilgilerin bir başka kişi tarafından kullanılması durumunda Ongunluk tarafından kullanıcının üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır.
4.5.3.Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkına sahiptir.
4.5.4.Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Ongunluk’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Ongunluk’u gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.5.Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Ongunluk, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Ongunluk’un bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Ongunluk’u gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir.
4.5.6.Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Ongunluk’un, aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Ongunluk’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Ongunluk’u gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
4.5.7.Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
4.5.8.Kullanıcı, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel olarak kendisi sorumludur. Kullanıcı bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını peşinen kabul eder. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.
4.5.9.Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri Ongunluk'a bildirmeyi taahhüt eder. Ongunluk kullanıcı bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından sorumlu tutulamaz. Ongunluk kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Ongunluk, kullanıcıların yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir.
4.5.10.Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir.
4.5.11.Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe kullanıcının rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmaz.
4.5.12.Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder.
4.5.13.Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Ongunluk, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Ongunluk’a her hangi bir sorumluluk atfedilemez.
4.5.14.Site, teknik problemler veya aksaklıklardan dolayı kullanıcı tarafından kesinlikle sorumlu tutulamaz veya hukuki bir yaptırıma maruz bırakılamaz.
4.5.15.Ongunluk bir banka veya bir finans kuruluşu değildir. Bu kuruluşların sergilemiş olduğu faaliyetleri ve para toplama faaliyetlerini yapmadığını açıkça beyan eder.
4.6.1.Kullanıcı, sitede sunulan hizmetlere yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde sitenin uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,
4.6.2.Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi yayımlamamayı, dağıtmamayı,
4.6.3.Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Yasalara ,Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
4.6.4.Sitede verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının, vergi levhasında belirtilen Ongunluk Bilişim Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, kabul ve taahhüt eder.
4.7.1.Site, belirleyeceği bir kullanıcı sistemi ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Üyelik kişiye özeldir ve aynı üyelik hakları farklı kişilere verilemez.
4.7.2.Kullanıcıya, satın almış olduğu brktcoin doğrultusunda kazanç elde edebileceği materyaller site içerisinde al-sat işlemi ile sağlanacaktır, sorumluluk ve kar - zarar kullanıcıya aittir.
4.8.Bu sözleşme kapsamında Ongunluk aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.
4.8.1.Site çalışmasını geçici bir süre veya tamamen durdurabilir. Sistenin geçici olarak veya tamamen durdurulmasından dolayı kullanıcının brktcoin satın almak üzere Ongunluk hesabına yatırmış olduğu Türk Lirası üzerinden %10 komisyon bedeli kesintisi yapılmasına müteakip en geç 6 (Altı) ay içerisinde Ongunluk’a bildireceği IBAN hesabına iâde edileceğini Ongunluk kabul ve taahhüt eder.
4.8.2.Kullanıcı, Brktcoin almak üzere Ongunluk hesabına yatırmış olduğu Türk Lirası'nı, 6502 Sayılı Yasanın Mesafeli Sözleşmeler kapsamında ödeminin yapıldığı tarihten itibaren on dört gün içinde noter aracılığı ile Ongunluk'a bildirmesi halinde, %6 referans komisyonu kesilmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
4.8.3.Ongunluk sitesi üzerinden Trade Paketi alarak ödeme yapan kullanıcı, 6502 Sayılı Yasanın Mesafeli Sözleşmeler kapsamında on dört gün içinde noter aracılığı ile Ongunluk'a yazılı bildiririmde bulunması halinde, %30 cayma bedeli kesintisi yapılmak şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 14 günlük süre sonunda veya ilk ödemenin yapıldığı tarihten itiraben iade başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve iade talebi kabul edilmeyecektir.
4.8.4.Trade Paketleri kapsamında vaad edilen kazançlar, taahhüt edilen vade sonunda kullanıcının site üzerinden para çekim talebinde bulunması halinde onay işlemine müteakiben kullanıcının ilgili banka hesabına aktarımı Ongunluk tarafından sağlanacaktır.
4.8.5.1.Ongunluk, site üzerinden 5.000.00 TL ve üzerinde Trade paketi alan kullanıcı adına ıslak imzalı taahhütname düzenleyecek ve tanzim edilen taahhütnameyi kullanıcının siteye kayıtlı adresine 30 iş günü içerisinde posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.
4.8.5.2.Ongunluk sitesisinden 50.000,00 TL ve üzerinde Trade paketi alan kullanıcılara istekleri halinde ve masrafları taraflarınca karşılanmak üzere Ongunluk tarafından Noter Senedi verilecek olup, Noter Senedi düzenlenen kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.
4.8.5.3.Kullanıcı, Trade paketi kapsamında adına tanzim edilen Taahhütname veyahut Noter Senedini, tarafına ödeme yapılmasına müteakip 15 gün içinde posta yolu ile iadeli taahhütlü olarak Ongunluk'a göndermekle mükelleftir.
4.8.5.4.Kullanıcı adına düzenlenmeyen ve Islak imzalı olmayan taahhütname hükümsüzdür.
4.8.6.Kullanıcının vefatı halinde; Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınacak mirasçılık belgesinin Ongunluk'a ibraz edilmesi üzerine, hizmetler ve mevcut bakiye kanuni mirasçılarına miras payı oranında devredilecektir.
4.9.1.İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kullanıcı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9.2.Kullanıcı, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden itibaren iki yıl içerisinde siteye kayıtlı hiçbir bilgi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, Ongunluk tarafından kullanım sözleşmesinin derhal iptal edileceğini bilir ve sitenin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.
4.9.3.Kullanıcı, şirket hakkında karalama politikası yapar veyahut şirketin meslek etiğine aykırı hareket ederek sözleşme kurallarını ihlal eder ise şirkete cezai şart olartak 10.000.00 TL ( Onbin Türk Lirası) ödeme yapacaktır.
4.9.4.Kullanıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

6.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
Ongunluk, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Ongunluk tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.YÜRÜRLÜLÜK 
7.1.İşbu sözleşme Ongunluk tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.
7.2.Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.