KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanım sözleşmesini okuyunuz.

Kullanıcı Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi


Madde 1

Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme ongunluk.com ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar.

Madde 2

1) ongunluk.com 30.04.2017 tarihinde yayın hayatına başlamış, sanal döviz oyunu ile para kazanma imkanı sunarak üye toplamaktadır.

2) ongunluk.com üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkça beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

3) İş bu sözleşme ongunluk.com tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği oyun parası yani 'altın' ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili kurallar ile kullanıcının karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

4) Ayrıca işbu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir. ongunluk.com üzerinden belirtilen hesap numarası dışında yapılan ödemeler geçerli sayılmayacak olup, sitenin belirtmiş olduğu hesap numarası ve ödeme şekilleri dışında yapılacak tüm ödemelerden sitemiz sorumlu olmayacaktır.

Madde 3 - Üyelik Sistemi ve Siteye Ulaşım Sağlayan üyelerin Yükümlülükleri

1) Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , satın alınan 'altın' dahilinde ONGUNLUK isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder.

2) Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. ONGUNLUK bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez.

3) Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. ONGUNLUK üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir. Üyelik bilgilerinin güvenliği ile ilgili tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden ongunluk.com sorumlu tutulamaz.

Madde 4 - Web Sitesinin Yetkileri ve Kullanıcının Özen Yükümlülüğü

1) Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu sözleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

2) Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır.

3) Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı vardır.

4) Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını kabul eder. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Madde 5

Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından ongunluk.com sorumlu tutulamaz. Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Madde 6

Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir.

Madde 7

Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyeden rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz.

Madde 8

Kayıtların Geçerliliği İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 9

Gizlilik Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde ONGUNLUK ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Üyenin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, müşteri bu konuda ongunluk.com'un uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

Madde 10 - Uygulanacak Hükümler - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

1) Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb.) uygulanacaktır.

2) İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Madde 11

İade geri ödeme ongunluk.com sitesi kapanması veya geçici bir süre için durdurulması halinde kullanıcın yatırmış olduğu çektiği paralardan düşürülerek kesintisiz bir şekilde kullanıcının hesabına 1 ila 4 ay içerisinde yatırmayı kabul eder.